2023

4.10.2023 od 18.00 hodin - Králové Šumavy Rudolfa Kalčíka

Přednáška Mgr. Martina Tichého z Ústavu pro studium totalitních režimů Praha.

Kus šumavské historie, přetvořený v příběh, film a novelu. Na jeho zpopularizování se podílel spisovatel Rudolf Kalčík, nikoliv náhodou jeden z prvých příslušníků Pohraniční stráže. Filmové a literární zpracování jednoho z nejznámějších šumavských příběhů, neodmyslitelně spjatého s poválečnou situací v Československu, ovlivnily proměny komunistického režimu v letech 1956 až 1958. A právě od nich se odvíjí znalost tohoto nejznámějšího, přímo ikonického státně bezpečnostního případu. 

Co a jak ovlivnilo Rudolfa Kalčíka při psaní románu, že pozměnil původně zamýšlenou linii vypravování, 

**************