Ceník

Ceník služeb

Čtenářské poplatky:

Děti                                 20,-Kč

Dospělí                            40,-Kč

Osoby nad 70 let               0,- Kč

 

Manipulační poplatek za ztrátu průkazu          10,-Kč

 

Upomínky :

1.upomínka bez písemného upozornění                         5,-Kč

2.upomínka                                                              20,-Kč

3.upomínka                                                              40,-Kč

4.upomínka                                                            100,-Kč

 

Zamluvenková služba, MVS                        10,-Kč

Poštovné MVS za zásilku                                    50,- Kč

Poplatky za užití Internetu:                bez poplatku

 

Tisk, kopie:                                                       2,-Kč / stranu A4

 

Ztráta knhy

Při ztátě knihy je čtenář povinen uhradit manipulační poplatek 100,-Kč a cenu knihy. Při znehodnocení zapůjčené knihy, požadujeme v případě že se jedná o zcela novou knihu zakoupení téhož titulu, pokud se jedná o letitý výtisk požadujeme od tohoto čtenáře částečnou úhradu vzhledem ke stáří a stavu knihy.