Ceník

Ceník služeb

Čtenářské poplatky:

Děti do 15-ti let                                     20,-Kč

Dospělí nad 15let od 1.2.2024              50,-Kč

Osoby nad 70 let                                     0,- Kč

 

Manipulační poplatek za ztrátu průkazu          10,-Kč

 

Upomínky :

1.upomínka bez písemného upozornění                   5,-Kč

2.upomínka                                                              20,-Kč

3.upomínka                                                              40,-Kč

4.upomínka                                                            100,-Kč

 

 MVS                                                  10,-Kč

Poštovné MVS za zásilku                   Dle ceníků České pošty                 

Poplatky za užití Internetu:                bez poplatku

 

Tisk, kopie:                                                       2,-Kč / stranu A4

 

Ztráta knhy

Při ztátě knihy je čtenář povinen uhradit manipulační poplatek 100,-Kč a cenu knihy. Při znehodnocení zapůjčené knihy, požadujeme v případě že se jedná o zcela novou knihu zakoupení téhož titulu, pokud se jedná o letitý výtisk požadujeme od tohoto čtenáře částečnou úhradu vzhledem ke stáří a stavu knihy.