Služby

Knihovna městyse Malšice zavádí od 1.3.2024 pro naše čtenáře tzv. donáškovou službu. Jedná se o to, že nabízíme našim dlouhodobě nemocným čtenářům a seniorům, kteří se nemohou dostavit do knihovny, že je po dohodě navštívíme a vyřídíme vrácení nebo donášku knih.

Tento čtenář nám zavolá do knihovny, oznámí nám číslo svého čtenářského průkazu a jméno. Zkontrolujeme všechny knihy, které má půjčené a které chce vrátit. V případě, že má zájem si půjčit další knihy, rádi vyhovíme. Nadiktuje nám, co bychom mu měli donést. Může si vybrat z on-line katalogu knihovny, který najde na webových stránkách knihovny, nebo nechá výběr na nás. To se často stává a nás to pochopitelně těší. Čtenáře navštívíme, vyzvedneme knihy a doneseme ty, které si vybral. Služba bude fungovat v otevírací době knihovny a pouze pro čtenáře bydlící  v Malšicích a našich přidružených obcích.

Tel.knihovna  381 277 410

Web. www.knihovnamalsice.eu                         Dana Křížovská, vedoucí knihovny