Současnost

 

... a co nového v knihovně?

Byla vypracována Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2017.

v písemné formě je k dispizici v knihovně a

zde ji naleznete v levo na liště.

Vzhledem k nařízení EU ohledně dodržování GDPR jsme museli vypracovat nový knihovnáí řád,

nové přihlášky pro naše čtenáře  a další i technické záležitosti týkající se dodržování směrnice na ochranu osobních údajů.

******

V letošním roce pro Vás připravujeme další kulturní a vzdělávací akce.

A to jak pro děti, tak pro dospělé. sledujte na liště v odkazu

PŘIPRAVUJEME.

****** 

Jistě jste si všimli, že během léta v knihovně proběhla velká renovace prostoru u schodiště před knihovnou, sociálního zařízení a zázemí knihovny. Paní starostce za nové čisté prostory tímto moc děkujeme. Během celého roku pro vás knihovna pořádá různé besedy, kulturní a společenské akce. Spousta akcí je ještě v jednání a o jejich uskutečnění se včas dozvíte ze zpravodaje městyse Malšice, na stránkách knihovny a z plakátů. O prázninách bylo v knihovně  dokončeno malování pohádkových postaviček v dětském koutku.  Podívejte se...   

                                     

 

   

VEŘEJNÉ ČTENÍ PRO DĚTI

Naše knihovna se přihlásila do celostátního projektu

Celé Česko čte dětem

Pravidelné veřejné čtení 1x měsíčně u nás v knihovně pro děti. .

Termíny veřejného čtení

 

KNIHOVNA  MĚSTYSE  MALŠICE  JE  DRŽITELEM  (neoficiálního)  JIHOČESKÉHO  REKORDU

24 HODINOVÉHO  MARATONU  NEPŘETRŽITÉHO  ČTENÍ  ZE  DNE 13.3. - 14.3.2015

(více informací v odkazu  - Událo se v knihovně 2015)

 

 

Obrázky dětí v knihovně

V dětském oddělení naší knihovny si můžete na stěnách prohlédnout výkresy dětí z MŠ a z I.stupně ZŠ, které malovaly obrázky ze svých nejoblíbenějších knížek a obrázky dětí z družiny ZŠ ze kterých běhá mráz po zádech.

 

Naše knihovna se přihlásila do projektu " Knížka pro prvňáčka"

Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP)

Vyhlašuje sedmý ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Do projektu přihlašuje letošní žáky prvních tříd základních škol veřejná knihovna ve spolupráci se školami v místě působnosti knihovny. Veřejná knihovna musí být institucionálním členem SKIP ČR.

Naše knihovna městyse Malšice je členem SKIP ČR již od roku 2004

Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit.

 

 

 

V knihovně a v podatelně městyse Malšice je v prodeji kniha Aloise Sassmanna

"Malšice mezi Lužnicí a Lužnicí"

Za cenu 290,-Kč


Autor Alois Sassmann na 280 stranách přináší historii i současnost městyse Malšice a vesniček Čenkov, Dobřejice, Lány, Maršov, Obora, Třebelice a Všechlapy. Množství dobových fotografií doplňuje text, který bravůrně balancuje na hranici odborné publikace a populárního vyprávění o běžném životě našich dědečků a babiček. Kniha se svým pojetím jistě stane ozdobou vašich domácích knihoven. Byla vydána vlastním nákladem městyse Malšice.